Privacybeleid

De bescherming van je persoonsgegevens vinden wij als Vobra Special Petfoods (producent van het merk CASA-FERA) erg belangrijk. 

Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je via o.m. deze website en actiebonnen aan ons verschaft of de informatie die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), wordt behandeld. 

Deze website kun je anoniem raadplegen. 

Indien je via deze site een (online) contactaanvraag doet, kunnen wij vragen naar je (bedrijfs-) naam, telefoonnummer en (e-mail) adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij je vragen naar gegevens zoals je honden- of kattenras, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om je nog beter van dienst te kunnen zijn. We zullen je niet ongevraagd benaderen, maar enkel wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. 

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor jou als consument?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Hierdoor krijg je als consument meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van persoonsgegevens. De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook enkel gebruiken als je ons daarvoor toestemming geeft. Ook heb je recht op vergetelheid en recht op dataportabiliteit waardoor je ons altijd kunt benaderen om je persoonsgegevens te verwijderen of (onder bepaalde voorwaarden) om je persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt de data verstaan die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Vobra Special Petfoods om met jouw persoonsgegevens?

Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens en zullen wij je persoonsgegevens ook alleen worden gebruikt wanneer je ons hiertoe toestemming voor hebt verleend. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

Wat zijn zogenaamde cookies?

Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies, zo ook deze website. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen. De cookies kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

Hoe gaat Vobra Special Petfoods om met de e-mailadressen voor haar nieuwsbrieven?

Wanneer je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws en nuttige informatie wilt ontvangen voor jouw hond of kat en/of nieuwe (product-) ontwikkelingen, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan maximaal 12 keer per jaar een nieuwsbrief. Indien je hieromtrent vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, kun je een mail sturen naar info@vobra.nl.

Indien je je wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, kun je dit doen door te klikken in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden nieuwsbrief", dan word je automatisch uitgeschreven. Ook kun je je afmelden door een verzoek te sturen naar info@vobra.nl en aan te geven voor welke nieuwsbrief je jezelf uit wenst te schrijven, dan schrijven onze medewerkers je handmatig uit.

Hoelang blijven jouw gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld van toepassing is. Je kunt jouw toestemming te allen tijden intrekken door contact met ons op te nemen. Vervolgens zullen wij je gegevens vernietigen of anonimiseren.


Je kunt ons gedurende werkdagen tussen 8:30 en 17:00 telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 (0)413-229443.

De bewaartermijn van je persoonsgegevens bedraagt 5 jaar. Vervolgens zullen wij je gegevens vernietigen of anonimiseren. Heb je eerder bezwaar hier tegen, dan kun je dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen en zullen we je persoonsgegevens eerder vernietigen of anonimiseren.


Je kunt ons gedurende werkdagen tussen 8:30 en 17:00 telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 (0)413-229443.

Verkooppunten

Ontdek CASA-FERA